Witamy na naszej stronie internetowej

OFERTA

OFERUJEMY WYKONAWSTWO W NASTĘPUJACYCH BRANŻACH:

1. Roboty ziemne sprzętem mechanicznym:

  • koparki
  • spycharki
  • samochody-wywrotki
  • walce drogowe
  • równiarki
  • ładowarki.

2. Roboty inżynieryjne w branży budwnictwa wodnego
(budowa wałów p-powodziowych, melioracje).

3. Roboty drogowe (budowa dróg, parkingów, chodników).